Veehouderij loonwerk

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

Mais
- zaaien van mais
- spuitwerkzaamheden
- mais hakselen

Gras
- zaaien
- weideslepen
- maaien
- harken met 4-elementen Kröne Hark
- inkuilen